Informacje o komiksie

Informacje o komiksie „Chleb wolnościowy”

W 75-lecie swojego istnienia Państwowe Muzeum na Majdanku wydało komiks oparty na relacjach byłych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

Sformułowanie „chleb wolnościowy” było używane przez osadzonych w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Oznaczało chleb wypiekany poza obozem i jednoznacznie kojarzyło się z tęsknotą za domem.

Autorzy relacji

W komiksie wykorzystane zostały fragmenty książek „Niebo bez ptaków” Danuty Brzosko-Mędryk i „Pole śmierci” Andrzeja Stanisławskiego, relacja Jolanty Nowakowskiej-Korzeniewskiej oraz wspomnienia zawarte w opracowaniu Marty Grudzińskiej „Majdanek. Obóz koncentracyjny w relacjach więźniów i świadków”.

Historia

Obóz koncentracyjny w Lublinie, potocznie nazywany Majdankiem, istniał od października 1941 r. do lipca 1944 r. Pod względem liczby uwięzionych i bilansu ofiar należał do największych obozów, jakie Trzecia Rzesza założyła w Europie w latach 1933 – 1945.

Na Majdanek deportowano ok. 150 tys. więźniów wielu narodowości, najwięcej Żydów, Polaków i Białorusinów. Z powodu głodu i chorób, a także w wyniku rozstrzeliwań i eksterminacji w komorach gazowych zginęło tutaj ok. 80 tys. osób.

Współpraca z Państwowym
Muzeum
na Majdanku

Pomysł stworzenia komiksu o losach więźniów Majdanka zawitał do Muzeum w 2013 r. Wtedy to Paweł Piechnik przedstawił swoją wizję ówczesnemu kierownikowi Działu Edukacji Wiesławowi Wysokowi.

Rozpoczął się żmudny proces tworzenia scenariusza, który udźwignąłby trudny temat, a jednocześnie posiadał walor edukacyjny. Skrypt powstał dopiero w 2016 r. i został zaakceptowany przez Muzeum na Majdanku oraz przedstawicieli lubelskiego okręgu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. 

W 2017 r. rysownik podpisał umowę z dyrektorem Muzeum Tomaszem Kranzem. 

Plansze komiksowe powstawały niemal rok. W tym czasie trwały nieustanne konsultacje z pracownikami Muzeum. Dotyczyły one topografii obozu, konstrukcji budynków, wyglądu przedmiotów, umundurowania żołnierzy, strojów więźniów oraz ogólnej dbałości o autentyzm i poprawne odwzorowanie rzeczywistości obozowej.

Komplet rysunków był gotowy pod koniec 2018 r. i można było przystąpić do druku albumu.

Od maja 2019 r., kiedy to miała miejsce premiera „Chleba wolnościowego”, trwa współpraca Muzeum z autorem komiksu nad promocją publikacji i wdrażaniem jej jako narzędzia edukacyjnego.